Nabízíme skladování v dočasném celním skladu. Na základě povolení celního úřadu provozujeme dočasné celní sklady, které nám umožňují skladovat zboží pocházející z třetích zemí, bez okamžité úhrady celního dluhu. Lze uskladnit také zboží dovezené z Evropské unie. Uložené zboží je pod neustálým celním dohledem. CLO se hradí až v okamžiku vyskladnění zboží do volného oběhu. Veřejný sklad napomáhá dovozcům k distribuci zboží do celého světa, bez zatíženosti celními poplatky. Velkou výhodou je skutečnost, že zboží lze vyložit z dopravního prostředku do prostor skladu i za předpokladu, že chybí některé dokumenty doprovázející zásilku (např. faktura, licence, certifikát původu). Řízení lze ukončit, až se potřebné dokumenty předloží na celním úřadě. Zákazník tak tímto šetří vícenáklady za čekání a prostoje dovážejících pdopravních prostředků, úhradu skladovného na terminálech, pozdní vrácení kontejneru, nebo vyšší celním výměru z důvodu prioritního importního celního projednání.

Dočasný celní sklad Společnosti WolfSped s.r.o.

Horšovský Týn
Horšovský Týn

Dočasný celní sklad Společnosti WolfSped s.r.o.

Nýřany
Nýřany

Dočasný celní sklad Společnosti WolfSped s.r.o.

Zdice
Zdice